HR | EN

ŠTO JE ZAPRAVO RODOVNICA?

Osim što je “običan” komad papira koji sadrži “rodovno stablo” vašeg psa, ona je puno više.

Organizirani uzgoj svake pasmine pa tako i pasmine tornjak odvija se pod pokroviteljstvom kinoloških saveza i udruga. Krovna kinološka udruga u Hrvatskoj je Hrvatski kinološki savez (HKS) koji propisuje pravila uzgoja. Pravila uzgoja postavljena su sa svrhom očuvanja zdravlja i prepoznatljivosti određene pasmine.

Svaka pasmina podložna je u većoj ili manjoj mjeri barem nekoj od poznatih genetskih bolesti ili poremećaja. U tu svrhu razvijeni su različiti testovi koji pomažu utvrditi prisustvo bolesti ili poremećaja kod svakog psa. Neke bolesti ili poremećaje možemo uočiti jednostavnim pregledom psa (npr. entropij ili ektropij očnih kapaka, zubalo u predgrizu ili podgrizu, monorhidizam, kriptorhidizam, anorhidizam), za druge postoje rendgenska testiranja (npr. displazije kukova i laktova), za treće su razvijeni DNA testovi (npr. PRA, CEA). Bez obzira što se neke genetski prenosive bolesti ili poremećaji otkrivaju sofisticiranijim testovima od drugih, sve one mogu uvelike otežati život psa, priuštiti mu patnju i bol, a često dovesti i do prerane smrti.

Kod tornjaka obavezno je testiranje na displaziju kukova rendgenskim snimanjem kod ovlaštenog veterinara. Oznaka za displaziju kukova je HD (hip dysplasia), a stupnjevi se označuju slovima A, B, C , D, E1, E2. Pravilnik o uzgoju ne dozvoljava psima s utvrđenim stupnjevima displazije E1 i E2 da sudjeluju u uzgoju. Na taj način kroz niz generacija kontroliranja displazije kukova pokušava se pojava te bolesti u populaciji što više smanjiti. Nažalost, jako je malo rodovnica tornjaka s više od nekoliko predaka snimljenih i zdravih kukova. No to nas ne smije obeshrabriti u cilju da pažljivim kontroliranjem svake nove generacije tornjaka polako punimo rodovnice dijagnozama i na taj način smanjujemo neizvjesnost u svakoj slijedećoj generaciji. Zadnjih godina preporuka je Hrvatskog kinološkog saveza da se tornjacima snimaju i laktovi kako bi se utvrdila prisutnost ili odsutnost displazije lakta - ED (elbow dysplasia). Polako sve više tornjaka ima i te nalaze.

Osim kontrole kukova, tornjacima se na uzgojnim smotrama kao i na izložbama pasa pregledavaju oči i zubalo, a kod mužjaka i testisi. Standard tornjaka ne dozvoljava entropij ili ektropij kapaka, podgriz ili predgriz, kao ni nespuštene testise. Možda na prvi pogled laiku smiješno zvuči da podgriz ili predgriz mogu biti tako važni no poznati su primjeri u kojima je pas cijeli život trpio bol zbog pogrešnog zubala. Psi s nekom od navedenih mana isključuju se iz uzgoja.

Svakom psu ovlašteni i osposobljeni suci na uzgojnim pregledima ili izložbama pasa kontroliraju količinu podudaranja sa standardom pasmine u izgledu, temperamentu i tipičnosti te „pretaču“ to u ocjene. Ukoliko je podudaranje veliko i u većini najvažnijih točaka zadovoljava, pas je ocijenjen visokom ocjenom te mu se uz predočenje potvrde o zdravlju na uzgojnim pregledima odobrava uzgojna dozvola.

U uzgoj smiju samo psi s važećom uzgojnom dozvolom i samo legla nastala u skladu s opisanom procedurom zadovoljavaju uvjete za rodovnicu. Izdavanje rodovnice za autohtone pasmine u Hrvatskoj je besplatno sto znači da nema potrebe sa psima koji mogu zadovoljiti uvjete za uzgoj imati legla "bez papira".

Iz svega napisanog proizlazi da iz rodovnice možemo saznati ime i registarski broj pod kojim je pas zapisan u rodovnu knjigu HKSa, datum rođenja i osnovni opis, ime uzgajivača ili uzgajivačnice, rodovno stablo koje sadrži osnovne podatke o precima uključujući ocjenu eksterijera i nalaze kukova. Dakle, taj "običan" papir je potvrda mnogih stvari koje se tiču nas i našeg psa.

Obzirom da je tornjak autohtona pasmina koja je samom tom činjenicom povjerena nama na brigu i očuvanje, smatram da priča o rodovnici jednog tornjaka ne smije stati na gore opisanom. To je samo početak. Pri kupnji psa od uzgajivača dobijemo taj „papir“ koji možemo odložiti u ladicu, pustiti druge da brinu brigu o pasmini i uživati s našim tornjakom cijeli njegov život. No, uz malo truda i minimalno ulaganja svaki vlasnik može povremeno taj papir izvaditi iz ladice kako bi se u njega upisao nalaz kukova psa, ocjena eksterijera i na kraju možda i uzgojna dozvola. Na taj način svatko od nas može pomoći očuvanju i promociji zdravlja i ljepote jedne autohtone pasmine te onemogućiti da „divlji“ i nekontrolirani uzgoj promjeni ono što tornjak je i što bi mogao biti. Predivan, prepoznatljiv i zdrav pas.